Over ons

Over VLK

Afvalcontainers Den Haag behoort tot de overkoepelende organisatie Afvalcontainers VLK en daarmee ook tot VLK Recycling. VLK recycling bestaat hierbij uit VLK Papier en Metaalhandel en VLK Containerverhuur en het oudste bedrijf binnen deze groep is al actief sinds het jaar 1951. Door het bundelen van alle gespecialiseerde activiteiten is er een innovatief recyclingbedrijf ontstaan en biedt VLK tegenwoordig dé oplossing voor uw afval met haar vele tientallen jaren aan ervaring, kennis en expertise. Meer weten? Bekijk dan websites van Afvalcontainers VLK en VLK Recycling!

Wij staan voor:

In deze tijd van grote veranderingen in klimaat, de toenemende schaarste van grondstoffen tegenover een groeiende vraag naar energie en een stijging in bevolkingsgroei, ziet VLK het als haar taak om optimaal bij te dragen aan het realiseren van de ‘circulaire economie’. In de circulaire economie zijn de productie, consumptie en afval aan elkaar verbonden, zodat zo min mogelijk grond-, bouw- en brandstoffen verloren gaan. De dienstverlening van VLK betekent daarom een dagelijkse, toegevoegde waarde voor klanten, milieu en samenleving. VLK heeft als kernwaarden: EERLIJK / FAMILIAIRCONSTRUCTIEF en ENERGIEK.

VLK biedt een toegevoegde waarde aan haar klanten op het gebied van duurzaamheid. Wij geven prioriteit aan het verminderen van de CO2-uitstoot (beperking van afvaltransporten). Optimaal duurzaam werken is voor VLK goed mogelijk dankzij de ideale, geografische ligging in de regio (75% van de containers bevinden zich binnen een straal van 6 km verwijderd van de vestiging). Daardoor én dankzij de monitoring van de vulgraad van containers, zullen onze wagens minder kilometers maken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Alle wagens van VLK zijn uitgerust met een innovatief track and trace system. Zo is op ieder moment inzichtelijk waar zich welke eenheid bevindt. Dit biedt voordelen voor een snelle dienstverlening, optimale tijdsbesteding en inzetbaarheid en daarmee voor optimale continuïteit.

VLK Groep ademt duurzaamheid, in alle facetten van haar dienstverlening. Het past dan ook in ons beleid om ook op duurzame wijze om te gaan met personele inzet. Duurzaam ondernemen betekent naar onze mening ook ‘Social Return on Investment (SROI)’. VLK realiseert deze doelstelling door personeel aan te nemen die werken volgens de wet sociale werkvoorziening, aan langdurig werklozen en aan mensen met een bijstandsuitkering. Het percentage SROI ligt bij VLK op 20%.

The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

Onze diensten

Afval

Inzameling en verwerking van afval.

Recycling

Zowel op eigen locatie als in samenwerking met vetrouwde partners.

Container verhuur

Bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en alle andere sorten afval.

Levering

Levering van menggranulaten.

Advies

Persoonlijk advies en de beste oplossing voor uw afval.